Elektrische schokken lijken op het eerste gezicht misschien kortstondig en onschuldig, maar ze kunnen op de lange termijn daadwerkelijk problemen veroorzaken. Schade kan zich al voordoen bij een stroomsterkte van 0,5 milliampère, resulterend in oncontroleerbare spiersamentrekkingen die een valongeval tot gevolg kunnen hebben. De omvang van de stroom door het menselijk lichaam bepaalt in hoge mate het risico tot blijvend letsel. Het is daarom essentieel om medewerkers in het bedrijf te informeren over de mogelijke risico’s en gevaren. 

Risico’s bij elektrotechnische installaties 

Het werken met elektrotechnische installaties brengt diverse gevaren met zich mee. Er bestaat een risico tot de blootstelling aan elektrische schokken. Dit kan serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid van medewerkers.  Als organisatie streef je er naar om te voorkomen dat medewerkers blootgesteld worden aan dergelijke gevaren. Dit maakt het essentieel om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen, waaronder het zorgvuldig opleiden van je medewerkers, om deze risico’s effectief te beperken.

Risicobewust werken met elektriciteit

De NEN 3140 VOP cursus is bedoeld voor iedereen die aan elektrotechnische installaties werkt met een beperkt elektrisch risico. Dit zijn met name de medewerkers die aangesteld zijn om te werken met en aan laagspanningsinstallaties. Deze cursus biedt medewerkers kennis over de wet- en regelgeving, procedures en elektrische risico’s die aan bod komen bij elektrotechnische werkzaamheden. Met de afronding van deze eendaagse cursus, kan jouw werknemer veilig werken met elektrische installaties. 

Erkend opleidingscentrum 

Het is voor een organisatie essentieel dat alle medewerkers goed opgeleid zijn. Volgens de Arbowet is de NEN 3140 VOP cursus verplicht voor alle medewerkers die betrokken zijn bij elektronische installaties en laagspanning. Cbt Resultaat uit Opleiden is een erkend opleidingscentrum dat jouw medewerkers begeleidt bij het behalen van de vereiste certificaten. Het NEN 3140 VOP certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Ook voor de herhalingscursus kunnen jouw medewerkers bij Cbt terecht.